'De kunst bevindt zich halfweg mythologie en wetenschap. (…) De artiest verschaft esthetisch plezier aan zowel de zinnen als het verstand door structuren, dus een verborgen orde, in de dingen bloot te leggen die nog niet voor onze ervaring toegankelijk waren en zodoende een gids te zijn in de werkelijkheid om ons heen.''

(Ton Lemaire, in: Claude Lévi-Strauss, tussen mythe en muziek. Ambo, Amsterdam, 2008)